اشغال عراق و مسائل پس از آن
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سیاسی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشغال عراق در ابتدای سدة حاضر، از حوادث مهمی می‌باشد که پی‌آمدهای آن، نه تنها منطقة استراتژیک خلیج فارس، بلکه همة جهان را در بر گرفته است. پاسخ به این سؤال که سناریوی اشغال عراق، چگونه نوشته شده و چه اهدافی را دنبال می‌کرده است، می‌تواند بیان‌گر حوادث مشابه بعدی باشد. برای دست‌یابی به این هدف باید موضع کشورهای همسایه و منطقه، و رویکرد داخلی گروه‌ها و مرجعیت، بررسی گردد. نویسنده در این نوشتار سعی دارد تا با تکیه بر شواهد و اسناد موجود در جهت این امر مهم گام بردارد.